Hlaziya  noma    Ulimi:

Indlela yokubiza isibongo

Funda ukuthi ungabiza kanjani isibongo emazweni ahlukene nangezilimi.

noma
Isibongo sakho:
Thola amagama okubiza ngegama