Hlaziya  noma    Ulimi:

Incazelo yegama

Incazelo yegama: leli gama kwezinye izilimi, ukupela isipelingi nokubiza amagama, amagama ahlukahlukene wesifazane nabesilisa. Qaphela incazelo yegama lokuqala, ku-intanethi.

noma
Igama lakho:
Thola incazelo yegama