Hlaziya  noma    Ulimi:

Igama ngezinye izilimi

Funda ukuthi igama lakho lihambelana negama ngolunye ulimi kwelinye izwe.

noma
Igama lakho:
Thola amagama okuqala afanayo