Hlaziya  noma    Ulimi:

Incazelo yesibongo

Incazelo yegama lokugcina: lesi sibongo kwezinye izilimi, ukupela isipelingi nokubiza amagama okubhaliwe. Thola incazelo yesibongo ku-intanethi.

noma
Isibongo sakho:
Thola incazelo yesibongo