Hlaziya  noma    Ulimi:

Ukuhambisana kwegama lomsebenzisi

Thola ukuthi amagama okungafani ahlukene kanjani. Ucwaningo ngemingcele ehlukene engu-12.

noma
Isibongo sakho:
Esinye isibongo:
Thola ukuhambisana kwamagama