Hlaziya  noma    Ulimi:

Ukuhambisana kwegama negama

Thola ukuthi igama nesibongo zihambisana kanjani. Ucwaningo ngemingcele ehlukene engu-12.

noma
Igama lakho:
Isibongo sakho:
Thola ukuhambisana