Hlaziya  noma    Ulimi:

Indlela yokubiza igama

Funda ukuthi ungabiza kanjani igama lokuqala emazweni ahlukene nangezilimi.

noma
Igama lakho:
Thola igama lokubiza