Hlaziya  noma    Ulimi:

Amagama anesibongo

Uhlu lwamagama avamile nalesi sibongo.

noma
Isibongo sakho:
Thola amagama ngesibongo