Hlaziya  noma    Ulimi:

Incazelo yegama

Igama lakho lisho ukuthini kwabanye abantu ngemingcele ehlukene.

noma
Igama lakho:
Thola incazelo yegama