Hlaziya  noma    Ulimi:

Igama nesibongo kubalulekile

noma
Igama lakho:
Isibongo sakho:
Thola ukubaluleka