Hlaziya  noma    Ulimi:

Incazelo yesibongo

Isibongo sakho sisho ukuthini kwabanye abantu ngemingcele ehlukene.

noma
Isibongo sakho:
Thola incazelo yesibongo